ตัวอย่าง ธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจครอบครัวคือกิจกรรมธุรกิจที่ถูกดำเนินการโดยสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งรวมถึงพ่อแม่ลูกหรือบรรพบุรุษในครอบครัวเดียวกัน ธุรกิจนี้มักจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว

ตัวอย่าง ธุรกิจครอบครัว

บริษัทวัลย์ดีพาณิชย์ อุตสาหกรรม จำกัด แบบอย่างธุรกิจ SME ในอุตสาหกรรมพลาสติก ธุรกิจครอบครัว ที่สืบทอดมาแล้ว 3 รุ่น

การที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติก ความท้าทาย คือ ทำอย่างไรให้การผลิตฟิล์มพลาสติกของเรา ตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยหลักการสำคัญ คือ 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) สำหรับ Reuse อาจไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเรา จึงพยายามจะ Reduce เช่น ฟิล์มหด (Shrink Film) ส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเป็นฟิล์มบาง ๆ ธรรมดาทั่วไปสามารถลดอะไรได้อีก แต่บริษัทเราการทำ R&D และลงทุนกับเครื่องจักรใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดการใช้พลาสติกต่อแพ็คได้

อินโนเวทีฟ ฟาร์ม่า เฮิร์บส์ ธุรกิจครอบครัว หมอยารุ่นที่ 5 นวัตกรรมสมุนไพร

ติดต่อเรา