ตัวอย่างเซลเพจ ติดหน้า 1 Google

เซลเพจเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เจ้าของธุรกิจหรือนักการตลาดจะใช้เซลเพจในการทำโฆษณา เพื่อวัดผลการทำโฆษณา แต่นอกจากเซลเพจจะใช้เพื่อการทำโฆษณาแล้ว ยังสามารถทำให้ติดอันดับ Google Search โดยไม่จำเป็นต้องซื้อโฆษณา แต่การทำเซลเพจที่หวังผลเรื่อง SEO ต้องจัดวางเนื้อหาให้ตรงตามหลัก SEO ด้วย

  1. มีการใช้หัวข้อที่เป็นข้อความผสม Keyword
  2. กำหนดหัวข้อด้วย Tag html เช่น h1,h2,h3,h4,h5,h6
  3. ตั้งชื่อรูปให้สื่อความหมายกับสินค้าหรือบริการ
  4. ระบุ Meta Title และ Meta description คือข้อความที่สรุปอย่างย่อเพื่อแสดงบนหน้า Google Search
  5. การทำ Backlink คือการทำลิงค์เซลเพจไปโพสตามที่ต่างๆ

ตัวอย่างเซลเพจที่ทำตามหลัก SEO จนติดอันดับ Google

1. เซลเพจ รับสักคิ้ว  ohoeyebrows.com 

2. เซลเพจ ขายอาหาร https://volksfestsausage.com

3. เซลเพจ ขายแป้งทำขนมปัง https://bsstarch.com/

4. เซลเพจ รางน้ำฝนสแตนเลส https://tkservice304.com/

5. เซลเพจ สอนทำขนมออนไลน์ https://mspreezlab.com

บริการ รับทำเซลเพจ ตรงตามหลัก SEO เพื่อให้เซลเพจติด Google Search สนใจสอบถาม 0915265156

ติดต่อเรา